Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Zoveel mogelijk randvoorwaarden scheppen voor succes

Het is zeer aan te bevelen om loopbeleid te maken. Maar ook zonder specifiek loopbeleid kan je investeren in lopen. Zorg dan dat je:

  • Werk-met-werk maakt, door fysieke loopmaatregelen zo veel mogelijk te koppelen aan andere fysieke maatregelen in de openbare ruimte.
  • Samenhang zoekt met andere loopinitiatieven. Idealiter versterken ze elkaar. 
  • Belanghebbenden betrekt, zowel binnen als buiten de gemeente. 
  • Monitort wat het effect van de maatregel is, en die kennis over wat wel en niet werkt meeneemt in andere loopprojecten.
  • Budget voor loopinvesteringen borgt in de langetermijnplanning.

Bron: Wilmar Dik