Lancering Ontwerpwijzer Voetgangers

Ontwerpwijzer Voetgangers

Vers van de digitale pers: de Ontwerpwijzer Voetgangers vanuit kenniscentrum CROW! Vorige werd ‘ie gelanceerd tijdens het Verkeerskunde Congres in Amsterdam. Hét handboek voor iedere professional die werkt aan een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving voor voetgangers.

Digitale versie beschikbaar, boekvorm volgt

De Ontwerpwijzer Voetgangers is nu beschikbaar als online kennismodule. Om toegang hiertoe te hebben, is een abonnement nodig. In januari 2024 verschijnt de ontwerpwijzer ook in boekvorm, als handig naslagwerk. Je vindt er praktische kennis. Kennis die je kunt gebruiken voor het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, ontwerp van een loopvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud ervan.

Tipje van de sluier: dit vind je onder  andere in de Ontwerpwijzer Voetgangers

30 jaar gelden verscheen de eerste ontwerpwijzer voor de fiets, dus niet gek dat er nu ook één voor voetgangers op tafel ligt. Aan bod komen onder andere vijf hoofdeisen die relevant zijn bij  het ontwerpen van infrastructuur om te lopen. Zij kennen weinig onderlinge overlap en zijn praktisch toepasbaar en goed uitlegbaar:

  • Directheid: De route is niet te lang en (onnodig) omlopen en wachten wordt voorkomen.
  • Begaanbaarheid: De route is toegankelijk en goed begaanbaar voor verschillende typen voetgangers.
  • Leesbaarheid: De route is zodanig vormgegeven dat voetgangers de omgeving begrijpen en hun weg gemakkelijk kunnen vinden.
  • Veiligheid: De loopinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van voetgangers. De route is daarnaast zodanig vormgegeven en ingepast in de omgeving dat deze sociaal veilig is. Ook veiligheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s valt hieronder.
  • Aantrekkelijkheid: De route is zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast dat lopen aangenaam en aantrekkelijk is.

In ons magazine LOPEN vertelt Hillie Talens meer over de totstandkoming van het document. Zij is bij CROW projectleider van de Ontwerpwijzer Voetgangers.

Wil je meer informatie over de Ontwerpwijzer of alvast een pre-order plaatsen? Lees verder op de site van CROW.

>