Gezocht: gebruikerspanel voor toolbox Lopen Stimuleren 

toolbox Lopen Stimuleren - menigten op een winkelstraat

We zijn op het moment van schrijven bezig met de ontwikkeling van de toolbox Lopen Stimuleren. Een toolbox die inzoomt op hoe je het gedrag zo kunt veranderen/stimuleren dat meer mensen gaan lopen. We willen graag dat deze tool zo goed mogelijk aansluit op wensen en behoeften van de doelgroep. Om die reden zoeken we een aantal mensen dat de toolbox wil testen. 

Ben jij een professional die midden in een buurt werkt, als wijkregisseur, sociaal makelaar of buurtsportcoach? Of heb jij als beleidsexpert gezondheid, sport en mobiliteit in je portefeuille? Dan willen we jou vragen om vanuit je praktijkkennis mee te kijken naar de inhoud en vormgeving van de toolbox. 

Wat verwachten we van het gebruikerspanel voor de toolbox Lopen Stimuleren?

We zoeken verschillende experts die 2 tot 3 keer online willen samenkomen om van gedachten wisselen. En die daarnaast nog op verzoek feedback kunnen geven op de online conceptversies. Dit zal gebeuren in de periode van november 2023 tot april 2024. Doe je mee? Stuur een mail naar Marcel Brosens (projectleider toolbox Lopen Stimuleren). Bij hem kun je ook terecht als je op zoek bent naar meer informatie. 

Over de toolbox Lopen Stimuleren 

De toolbox wordt een apart gedeelte op onze site, www.ruimtevoorlopen. In opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maken we er een inspirerende plek van waar je kennis en voorbeelden vandaan haalt. Wat erin komt: 

  • Wetenschappelijke kennis over hoe (loop)gedrag tot stand komt;
  • Factoren die lopen stimuleren of juist in de weg staan. Denk dan aan veilige omgeving, sociale norm, ervaren inspanning en ondergrond; 
  • Gedragstechnieken om lopen te stimuleren. Denk aan: haalbare doelen formuleren, sociaal contact mogelijk maken, aansluiten op life events zoals een verhuizing of ouder worden. 
  • Praktijkvoorbeelden uit héél Nederland, waarbij jij kunt helpen om de beste te selecteren. 

Meer info via marcel@metplannen.nl.

Partners van Ruimte voor lopen aan het woord

In deze nieuwe rubriek geven we het woord aan onze partners van Ruimte voor lopen.
Deze week geven we het woord aan Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene metropool bij Staatsbosbeheer.

Waarom bent u partner van lopen geworden?
Onze visie op groene verstedelijking wordt gedragen door een groen netwerk, dat vanaf de voordeur groene gebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Een netwerk dat goed is ingericht en goed wordt beheerd. Zó goed dat het aangenaam is er te lopen, te fietsen en te verblijven. Of je nu een frisse neus gaat halen, even met de rollator op pad gaat of naar de winkels wil. En het zó goed dat het de natuur tot aan de voordeur brengt. Of je nu een egel bent of een vlinder.

Hoe geeft u invulling aan lopen?
Lopen en wandelen zijn fundamenteel in een ‘langzame stad of dorp’. Het idee van de 15-minutenstad en het idee van natuur dichtbij vragen om een optimale beloopbaarheid van de directe leefomgeving. Daarnaast willen we de groene verbindingen goed en prettig laten doorlopen tot ver in de buitengebieden. Zodat een fijne wandeling in de natuur niet op de parkeerplaats hoeft te beginnen, maar bij je voordeur begint.

Wat zijn uw persoonlijke ambities voor lopen?
Ik vind lopen de allermooiste manier van zijn. Het ritme van het lopen – van steeds het ene been voor het andere – brengt je hoofd tot rust, maakt je hoofd ook leger zodat er ruimte ontstaat voor ontspanning en ontsnapping. Het inspireert ook. De allerbeste gedachten krijg ik lopend. En de beste (en ook wel de moeilijkste) gesprekken worden tijdens de wandeling gevoerd.

Staan er interessante loop activiteiten op de agenda voor komend jaar?
Voor onszelf: lopende vakanties met rugzak en tent. Voor iedereen: doe mee met weetings, de outdoor-office day en al die andere mooie manieren om lopen in je bestaan in te weven.

>