Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Collega’s enthousiast maken om zélf meer te lopen

Het is makkelijker om loopbeleid te ontwikkelen en uit te voeren als veel mensen binnen de eigen organisatie het belang van lopen zien. Die bewustwording kan je bijvoorbeeld op de volgende manieren creëren: 

  • Stimuleer lopen van en naar werk. Bijvoorbeeld via een challenge. Of bekijk of de reiskostenvergoeding voor lopen extra aantrekkelijk gemaakt kan worden.
  • Stimuleer lopen tijdens het werk. Bijvoorbeeld door lopend vergaderen (‘weetings’) aan te moedigen, door mensen met nudges te stimuleren de trap te nemen in plaats van de lift, via een challenge / competitie, etc. 
  • Geef zelf het goede voorbeeld: loop zelf vaak en nodig collega’s uit om mee te gaan. 
  • Voeg standaard een lopend element toe aan lange vergaderingen of workshops. Bijvoorbeeld een korte wandeling in twee- of drietallen waarin men een onderwerp verder uitdiept.
  • Gebruik interne communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven, intranetportalen en e-mailupdates om mensen bewust te maken van loopprojecten in de gemeente of provincie.  Deel succesverhalen, best practices en aankomende loopevenementen of -campagnes. 
  • Geef een stappenteller cadeau.
  • Zet de wandel(- en fiets)route bovenaan op jullie contactpagina.
  • Gebruik rekentools om de positieve effecten van lopen gemakkelijk inzichtelijk te maken.
  • Richt het kantoor zo in, dat lopen op de werkplek gestimuleerd wordt.
  • Bekijk ook of je de omgeving rond kantoor aantrekkelijker kan maken voor lopen.

Links naar relevante informatie