Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Baten van lopen voor werkgevers

Voor bedrijven en overheden loont het om hun medewerkers aan te moedigen te lopen, bijvoorbeeld omdat

Lopen is een toegankelijke vorm van lichaamsbeweging die kan helpen bij het bereiken of behouden van een gezond gewicht. Het heeft ook een positieve invloed op het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten en op het immuunsysteem. Bovendien is er bewijs dat wandelen positieve effecten heeft op de geestelijke gezondheid, zoals het bevorderen van een goed humeur, een positief zelfbeeld, verbeterde cognitieve functies en een betere kwaliteit van leven. Er is ook groeiend bewijs dat regelmatige lichamelijke activiteit kan helpen bij het voorkomen en behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, stress en angst. (Bron: Oppezzo, M., & Schwartz, D. L., 2014)

Lopen zorgt voor een verhoogde productiviteit. En dat kan flink oplopen. Een rekenvoorbeeld: vijf medewerkers wandelen vijf keer per week rustig 30 minuten, bijvoorbeeld in de vorm van een lunchwandeling met collega’s. Dit levert het bedrijf jaarlijks € 4.835 aan toegenomen arbeidsproductiviteit op door verbeterde fitheid en € 1.165 aan bespaard ziekteverzuim. In totaal € 1.200 per medewerker. De medewerker zelf bespaart ruim € 1.100 aan vermeden ziektelast en wint er 9 extra levensdagen mee per jaar dat ze dit doen. (Bron: Decisio

Lopen in het groen kan daarbij ook nog een positieve invloed hebben op het geheugen.(Bron: Sng E, Frith E, Loprinzi PD., 2017).

Uit onderzoeken blijkt dat lopen kan bijdragen aan creativiteit. (Bron: Oppezzo, M., & Schwartz, D. L., 2014). Het is nog niet helemaal duidelijk waar dat vandaan komt.  Marily Opezzo  benadrukt dat tijdens het lopen weinig bewuste inspanning nodig is, waardoor onze aandacht vrij is om te dwalen. Deze mentale toestand is precies de soort die is gelinkt aan innovatieve ideeën en inzichten. Martine de Vaan beschrijft in ‘walk your meeting’ dat de hersenen bij stilzitten niet goed van zuurstof en glucose worden voorzien, waardoor ze minder goed functioneren dan als je beweegt. 

Lopen als alternatief voor vervuilende vormen van verplaatsing leidt tot minder uitstoot van schadelijke emissies. Het vermijden van auto’s en andere voertuigen vermindert de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, die bijdragen aan klimaatverandering. Bovendien zorgt lopen voor minder luchtverontreiniging, waardoor de kwaliteit van de lucht verbetert en de gezondheid van mensen wordt beschermd. Het bevorderen van lopen als vervoersmiddel draagt bij aan het verminderen van luchtvervuiling. Het is een effectieve manier om de impact op het milieu te verminderen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Door lopen te stimuleren, kunnen individuen en gemeenschappen een actieve rol spelen in het verminderen van de milieu-impact en bijdragen aan een schonere en gezondere omgeving.

Lopen vergt veel minder ruimte dan alle andere vormen van mobiliteit, in het bijzonder dan de auto. (bron: KiM)

Actief aanmoedigen van lopen verbetert het imago van een bedrijf of de overheid naar potentiële nieuwe werknemers toe. Het stimuleren van een gezonde levensstijl straalt uit dat de werkgever het welzijn van werknemers belangrijk vindt. Dit kan een bedrijf of organisatie aantrekkelijk maken voor potentiële werknemers die belang hechten aan gezondheid en een gezonde werkomgeving. Daarnaast laat het zien dat het bedrijf of de organisatie betrokken is bij duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven. Bovendien kan het de samenwerking en teambuilding bevorderen, omdat werknemers tijdens het lopen de kans krijgen om meer informeel met elkaar in gesprek te gaan. 

Een loopvriendelijke omgeving een positief effect kan hebben op de waarde van een bedrijfspand of bedrijventerrein. (Bron: John I. Gilderbloom, et al., 2015).

Links naar relevante informatie