Gericht op

kwetsbare 65-plussers met bewegingsarmoede.

Sociaal
Tijdsgebonden

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal programma omvat werving van deelnemers, screening op bewegingsarmoede, het meten van fysieke fitheid en eenzaamheid en het aanbieden van een veelzijdig beweegprogramma met specifieke lessen voor weerbaarheid. Tijdens de koffie is er een aanbod van gezondheidsvoorlichting en zelfmanagement oefeningen.

Beïnvloedingstechnieken

  • Zelfredzaamheid vergroten Sociaal Vitaal heeft onder meer als doel de fysieke fitheid te verbeteren.
  • Sociaal contact faciliteren een doel van de interventie is het gevoel van eenzaamheid te verminderen. De gezamenlijke beweegmomenten en samen koffie drinken stimuleren het contact tussen de deelnemers.