Gericht op

mensen die meer willen bewegen.

Gemakkelijk

De beweegcirkel

De Beweegcirkel is een gesprekstool waarmee leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en buursportcoaches mensen kunnen ondersteunen bij duurzame gedragsverandering: stapsgewijs meer beweging tijdens de dag. De beweegcirkel is inzetbaar voor individuen en groepen.

Beïnvloedingstechnieken

  • Zelfaffirmatie toepassen de eerste vraag in de gesprekstool is ‘Wat doe je al op een dag’ oftewel ‘Hoeveel beweeg je al op een dag’. Dat kan mensen helpen zich te realiseren dat ze (veelal) niet op helemaal op nul beginnen en vertrekken vanuit een basis. Dat versterkt het vertrouwen in eigen kunnen.
  • Als-dan-intenties stimuleren bij de vierde vraag komt aan bod wat mensen van plan zijn te gaan doen bij moeilijke momenten. Bijvoorbeeld ‘Als ik echt geen zin heb in een wandeling, vraag ik m’n buurvrouw of ze mee wil gaan’.