Meer ruimte voor lopen in Omgevingsvisie Arnhem 2040

Omgevingsvisie Arnhem, mensen lopend in een winkelstraat

“De stad groeit en deze groei willen we benutten om de stad gezonder en veiliger, vitaler en socialer te maken. We willen de stad groen en leefbaar houden”, zo lezen we in de Omgevingsvisie Arnhem. Onze partner ziet daarbij een grote(re) rol weggelegd voor de voetganger.

Duurzame mobiliteit belangrijke plaats in Omgevingsvisie Arnhem

“We gaan voor duurzame mobiliteit” lezen we in het document. “Voor de ontwikkeling van Arnhem is schone mobiliteit een belangrijke voorwaarde. Om extra druk op de ruimte door autoverkeer te voorkomen, geven we de komende jaren ruim baan aan lopen, fietsen en openbaar vervoer.” En: “ doorgroene straten verschuift de focus van auto naar lopen en fietsen. De bestaande structuur vormt het uitgangspunt voor verbeteringen, waarbij barrières worden weggenomen en deelgebieden aan elkaar worden verbonden.”

Een groener Arnhem

Lopen is in de Omgevingsvisie Arnhem onlosmakelijk verbonden met “vergroening.” Een ontwikkeling die volgens de stad hard nodig is. “Voorwaarde voor de groei van de stad is dat de natuurwaarden toenemen, de klimaatmaatregelen een plek krijgen en dat een groene leefomgeving bijdraagt aan het welbevinden van mens en dier. Dit betekent dat we bij nieuwe woningen ruimte maken voor groen, water en natuur, voor ontmoeten en spelen, voor klimaatmaatregelen en duurzame mobiliteit.”

Een groen netwerk dichtbij

Doel van de gemeente is “dat het vanaf een woning nooit ver lopen is naar het groen.” Dat wil ze bereiken langs twee sporen: door bestaande buurten te vergroenen en door bij nieuwbouw ook te zorgen voor groen en groene routes. Daarnaast “komen de voetgangers op één bij de nieuwe ontwikkelingen en het inrichten van de straten en pleinen. Gezien het groeiend aantal oudere mensen en het feit dat zij steeds vaker thuis blijven, streven we ernaar dat belangrijke voorzieningen op veilige loopafstand zijn van hun woningen.”

Bekijk de Omgevingsvisie van Arnhem: Bijlage – Ontwerp-Omgevingsvisie Arnhem 2040.pdf

>