Volop aandacht voor lopen in Mobiliteitsdebat

Mobiliteitsdebat

Bereikbaarheid moet een belangrijk onderdeel worden van een volgend Coalitieakkoord. Dat was één van de hoofdconclusies tijdens het Grote Mobiliteitsdebat. Dit debat vond vorige week maandag (30 oktober) plaats. Lopen neemt daarbij een belangrijke plek in.

Het Mobiliteitsdebat was het initiatief van de Mobiliteitsalliantie, waar onder meer onze partner Wandelnet bij is aangesloten. Onder leiding van gespreksleider Rens de Jong gingen 6 politici in gesprek over verschillende stellingen die het thema ‘toekomstige mobiliteit’ raken. Deze politici waren:

  • Suzanne Kröger – GroenLinks-PvdA
  • Jieskje Hollander – D66
  • Claudia van Zanten – BBB
  • Silvio Erkens – VVD
  • Hanneke Steen-Klok – CDA
  • Willem Koops – NSC  

Steun voor duurzame mobiliteit 

Wij vonden het vooral mooi om te zien dat een meerderheid voorstander is van duurzame mobiliteit. GroenLinks-PvdA, D66, NSC en CDA kunnen zich namelijk goed vinden in de stelling dat lopen, fietsen en openbaar vervoer bovenaan het wensenlijstje moeten staan bij de bouw van nieuwe woonwijken. Daarnaast pleitten GroenLinks-PvdA en D66 ervoor dat 30 km per uur de norm wordt in de bebouwde kom. Een doelstelling waar wij ons ook hard voor maken.

Presentatie Deltaplan 2035

Na afloop van het debat in Nieuwpoort kreeg minister Mark Harbert en staatssecretaris Vivianne Heijnen het Deltaplan 2035 overhandigd. Een plan waarin mobiliteit wordt omschreven als de bloedsomloop van de samenleving. Een plan dat de bereikbaarheid van voorzieningen centraal stelt en het belang van goede wandelinfrastructuur onderstreept.

>