Herverdelen openbare ruimte

“Hoe kunnen we gemeenten helpen bij de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen?” Het doel van dit project is om invulling te geven aan deze kennisvraag. 

Het gaat hierbij om het concretiseren van de ruimteclaim voor lopen, ook in relatie tot de ruimteclaim van andere modaliteiten. Een eerste stap is het inventariseren van cases op het gebied van de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van de actieve mobiliteit. De onopgeloste cases worden dan gebruikt om kennisbijeenkomsten te organiseren om de case mogelijk een stapje verder te brengen.

IN HET KORT

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

Subdoel(en)

Loopnetwerk biedt directe routes, is fijnmazig en barrierevrij

Project trekker

Betrokken partners

  • Gemeenten

ProjectStatus

Contact

Emile Oostenbrink
e-mail   |   website