Acceptabele loopafstanden

Wat zijn acceptabele loopafstanden? Het doel van dit project is om te komen tot een actueel, volledig en onderbouwd inzicht in wat als acceptabele loopafstand (of looptijd) wordt beschouwd. Ook worden alle factoren die van invloed zijn op wat als acceptabele loopafstand wordt beschouwd, in beeld gebracht. 

Het project vindt plaats in het kader van de herziening van het ASVV (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Het doel daarbij is om de tot nu toe gehanteerde cijfers tegen het licht te houden. Er wordt hierbij afgestemd met het KIM-project over acceptabele loopafstanden. 

IN HET KORT

Draagt bij aan

Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Coördinator van Activiteit

Contact

Hillie Talens
e-mail   |   website

Gerelateerde activiteiten