Webinar Global indicators for walking (Engels)

Daniel Sauter (Urban Mobility Research) presenteert hierin een overzicht van indicatoren, gerangschikt naar vijf thema’s: activity, safety, accessibility, comfort, satisfaction (perception). Per thema benoemt hij indicatoren en geeft hij een overzicht van internationale bronnen en methodieken. Daarnaast doet hij algemene aanbevelingen over hoe tot indicatoren te komen.

The ten principles of Active Design (Engels)

Deze Britse methode bevat 10 principes voor het creëren van  actieve omgevingen die mensen aanmoedigen om actief te zijn in hun dagelijks leven. De principes zijn als volgt. 1. Walkable communities. 2. Providing connected active travel routes. 3. Mixing uses & co-locating facilities. 4. Netwerk of multi-functional open spaces. 5. High-quality streets & spaces. 6. Providing activity infrastructure. 7. Active buildings, inside and out. 8. Maintaining high-quality flexible spaces. 9. Activating spaces. 10. Activity for all. 

Lopen als sleutel voor aantrekkelijke binnensteden

Dit onderzoek bevat een toolbox om in kaart te brengen hoe aantrekkelijk een gebied is om te lopen. De toolbox bevat drie pijlers (nabijheid, comfort en verrijking) en operationaliseert deze naar 50+ indicatoren.

The ten principles of Active Design (Engels)

Deze Britse methode bevat 10 principes voor het creëren van actieve omgevingen die mensen aanmoedigen om actief te zijn in hun dagelijks leven. De principes zijn als volgt. 1. Walkable communities. 2. Providing connected active travel routes. 3. Mixing uses & co-locating facilities. 4. Netwerk of multi-functional open spaces. 5. High-quality streets & spaces. 6. Providing activity infrastructure. 7. Active buildings, inside and out. 8. Maintaining high-quality flexible spaces. 9. Activating spaces. 10. Activity for all.

10 principes van Healthy Streets (Engels)

Healthy Streets is een mensgericht raamwerk voor het verankeren van volksgezondheid in vervoer, openbare ruimte en planning. De 10 Healthy Streets Indicatoren richten zich op de menselijke ervaring die nodig is op alle straten, overal en voor iedereen. De indicatoren zijn: 1. Everyone feels welcome. 2. Easy to cross. 3. Shade and shelter. 4. Places to stop and rest. 5. Not too noisy. 6. People choose to walk and cycle. 7. People feel safe. 8. Things to see and do. 9. People feel relaxed. 10. Clean air. 

>