Sociale ondersteuning

weerstanden

Waar voor de één een wandeling van 10 minuten als ontspanning wordt gezien, kan dit voor de ander een grote inspanning zijn.

Sociale ondersteuning gaat over de ondersteuning die iemand vanuit zijn sociale omgeving voelt als het gaat om lopen.