Afhankelijkheid van anderen

weerstanden

Als mensen afhankelijk zijn van anderen om te lopen, is dat een praktische drempel. Iemand kan het voornemen hebben om te lopen, maar vanwege een extra stap – namelijk regelen dat er iemand mee gaat – kan er van daadwerkelijk lopen niks komen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Valangst verminderen

Valangst verkleinen kan door uitleg over valangst te geven en door succeservaringen te stimuleren.

Met 2 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Zelfredzaamheid vergroten

Gerichte training of hulpmiddelen zoals een stok of rollator, kunnen de zelfredzaamheid vergroten.

Met 6 praktijkvoorbeelden