Rotterdamse Ontwerpwijzer

Er is steeds meer aandacht voor de voetganger, maar wat betekent dat nu specifiek voor het ontwerp? Om ontwerpers inspiratie en de juiste handvatten mee te geven heeft de gemeente Rotterdam de Rotterdamse Ontwerpwijzer ontwikkeld, één van de uitwerkingen van programma Rotterdam Loopt.

Met dit instrument zet Rotterdam in op het vergroten van bewustwording en aandacht voor de voetganger in de stad, een stad voor alle Rotterdammers o.a. gericht op veiligheid en goede toegankelijkheid.

De ontwerpwijzer is een bundeling van relevante bestaande Rotterdamse én landelijke richtlijnen en principes. En is ook gekoppeld aan het handboek openbare ruimte de Rotterdamse Stijl.

Lees de Rotterdamse Ontwerpwijzer

>