Lopen, groen en verdichting

In deze werkgroep ontwikkelen de verschillende organisaties en disciplines gezamenlijk een denkkader dat bijdraagt aan het realiseren van meer loopvriendelijke en groene steden. Het denkkader bestaat uit basisprincipes en voorwaardelijke condities die voortkomen uit goede (nationale en internationale) voorbeelden.

Schaalniveaus:

  1. Gebiedsgericht/projectniveau
  2. Onderhoud/straatniveau

IN HET KORT

Doel van de Activiteit

De voetganger en groen een primair onderdeel maken van gebiedsontwikkeling door goede voorbeelden uit te lichten en een denkkader aan te bieden als hulpmiddel voor gebiedsontwikkeling

Deze City Deal-activiteit zet in op

  • Werklijn 1: De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

Betrokken partners

  • Gemeente Amersfoort
  • Gemeente Leeuwarden
  • Gemeente Nijmegen
  • I'M BINCK
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Staatsbosbeheer

Contact

City Deal Ruimte voor Lopen
e-mail