Voetganger eerst! (omgekeerd ontwerp)

Door de voetganger centraal en voorop te stellen bij gebiedsontwikkeling en op project- en straatniveau realiseer je loopvriendelijke gebieden die uitnodigen tot lopen. En deze gebieden groeien op termijn uit tot de ideale voetgangersstad.

Schaalniveaus:

  1. BO MIRT gebiedsagenda’s
  2. Omgevingsvisie
  3. Gebiedsgericht/projectniveau
  4. Onderhoud/straatniveau

IN HET KORT

Doel van de Activiteit

Antwoord vinden op de vragen: Wat betekent ruimteclaim voor lopen ten opzichte van andere ruimteclaims? Hoe verdeel je de ruimte? Hoe prioriteer je? Wat is het basisniveau van de openbare ruimte voor de voetganger? Hoe zien in de ideale voetgangersstad woongebieden, werkgebieden en stationsomgevingen eruit en blijft het onderscheid tussen deze gebieden bestaan?

Deze City Deal-activiteit zet in op

  • Werklijn 1: De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

Coördinator van Activiteit

Betrokken partners

  • Gemeente Amersfoort
  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Zwolle
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

City Deal Ruimte voor Lopen
e-mail