Infographic Verleiden om te Lopen

Er is toenemend aandacht voor het belang van beweging en buiten. Over heel het land zijn er verschillende initiatieven die lopen stimuleren en verleiden om te lopen. Een overzicht van deze initiatieven faciliteert beleidsmedewerkers bij de zoektocht naar het meest passende initiatief voor de betreffende gemeente of organisatie. In samenwerking met de deelnemende partijen van de City Deal Ruimte voor Lopen maken we bekende initiatieven inzichtelijk. Heb jij een initiatief dat hier ook bij hoort? Laat je horen!

IN HET KORT

Doel van de Activiteit

Een klikbare infographic met bestaande initiatieven die bijdragen aan het doel: meer inwoners en werknemers verleiden om te lopen. Doelgroep: gemeenten, lokale organisaties en werkgevers

Deze City Deal-activiteit zet in op

 • Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Coördinator van Activiteit

Betrokken partners

 • Alles is gezondheid
 • eRoutes
 • Fietsersbond
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Zwolle
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • NatureDesks
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW)
 • Wandelnet

Contact

Alles is Gezondheid
e-mail