Goede oogst op netwerkbijeenkomst ‘Woningbouwopgave en duurzame mobiliteit’

Netwerkbijeenkomst woningbouwopgave en duurzame mobiliteit 

Van STOMP tot autoluwe steden. En van meer kinderen lopend naar school tot dagelijkse voorzieningen beter bereikbaar maken voor ov, fiets én voetganger. Dat is een greep uit de ideeën die naar voren kwamen tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Woningbouwopgave en duurzame mobiliteit’. 

Een bijeenkomst waarvan wij aan het roer stonden, samen met fiets-samenwerkingsverband Tour de Force. De overheid is voorstander van duurzame mobiliteit, maar staat tegelijkertijd voor de opgave om honderdduizenden huizen bij te bouwen. Want dat er een groots woningtekort is, staat als een paal boven water. Meer stenen, meer grijs staat synoniem voor meer wegen én minder groen. Komen de duurzame ambities dan niet in het gedrang?

Miljoenen voor betere bereikbaarheid nieuwe woongebieden 

Om te voorkomen dat de nieuwe woongebieden dichtslibben, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat €7,5 miljard EXTRA uitgetrokken voor de bereikbaarheid. Actieve mobiliteit is hieraan gekoppeld. “Bij deze plannen moeten we ons vizier richten op de toekomst”, klonk er tijdens de netwerkbijeenkomst. “Anders bouwen we nog steeds achterhaalde wijken. Duurzame mobiliteit kan bijvoorbeeld een vaste plek krijgen als we werken via het STOMP-principe.” Hoe? Daarvoor gaf Hannah Kandel van adviesbureau Rebel Group een aantal bruikbare ontwerpprincipes en praktische tips.  

Bij het STOMP-principe staat de auto niet langer centraal bij het inrichten van de ruimte. De letters in de afkorting staan voor:
– Stappen = wandelen. De voetganger moet de prioriteit krijgen in ruimtelijke plannen.
– Trappen = fietsen. Een haast even belangrijke plaats is ingeruimd voor de fietser.
– OV = reizen met trein, bus, metro, tram en pont.
– Mobility As A Service (MAAS) = de beschikbare mobiliteitsdiensten, zoals hubs voor deelauto’s en -fietsen.
– Privé-auto = Én alleen als het noodzakelijk is, moet er ruimte zijn voor de auto en ander gemotoriseerd verkeer.

Interessante voeding 

“Gedurende de dag kregen we interessante en leerzame voeding voor de deelsessies later op de dag”, vertelt een deelnemer enthousiast. Zo leidden Martje Storm en Pim Moolenaar van het Ministerie de middag in. Daarnaast hield adviseur Minze Walvius een betoog over plannen maken voor de toekomst. Vervolgens werd de grote groep deelnemers opgesplitst en gingen ze in deelgroepjes aan de slag met de kernvraag:

Hoe zorg je ervoor dat fietsen en lopen een prominente rol spelen
in de bereikbaarheid van de nieuw te bouwen woningen?

Instructies om duurzame mobiliteit bovenaan de agenda te krijgen

Een boeiende vraag die vanuit verschillende invalshoeken werd beantwoord. De oogst was een heel raam vol met geeltjes. Vol met “instructies” voor projectontwikkelaars en overheden die uiteindelijk aan de lat staan voor het ontwerpen van de nieuwe woonwijken. De woonwijken waar duurzame mobiliteit voorop moet staan. 

“Hopelijk vertaalt de minister van I&W deze oogst snel door in de opdrachtverlening aan Rijkswaterstaat”, klonk het hierop. “Nu is duurzaamheid te veel gericht op instandhouding van het bestaande systeem.”

Presentaties