Gericht op

mensen met hart voor (de natuur in) hun buurt of wijk.

Aantrekkelijk
Sociaal

Plandelen

Plandelen is een combinatie van plastic rapen en wandelen. Mensen kunnen in hun eigen omgeving aan de slag, een kwartiertje of een uurtje maakt al verschil. Alleen of samen met elkaar.

Beïnvloedingstechnieken

  • Omgeving aantrekkelijk maken plastic rapen maakt de loopomgeving schoon, die wordt daarmee letterlijk aantrekkelijker. Tegelijkertijd geeft plandelen iemand een doel, waardoor een al bekende omgeving opnieuw interessant wordt.
  • Rolmodellen benutten initiatiefnemer Anton Damen begon in z’n eigen wijk met plandelen, als de ‘Plandelman’ draagt hij het gedachtegoed verder uit.
  • Sociaal contact faciliteren Utrecht kent de jaarlijkse plandeldagen waarop deelnemers in contact kunnen komen met andere plandelaars. Er is een bingokaart met verschillende typen afval als optioneel een spelelement bij gezamenlijk plandelen.