Gericht op

kinderen, jongeren, avontuurlijke wandelaars.

Aantrekkelijk

Geocaching

Een spel en hobby waarbij de wandelaar een gps-ontvanger of telefoon gebruikt om ergens een zogenoemde cache (verstopplaats, schat) te vinden. Geocaching heeft elementen van een speurtocht.

kinderen, jongeren, avontuurlijke wandelaars. 

Beïnvloedingstechnieken

  • Direct beloning geven het zoeken naar de cache geeft een doel en vinden ervan is meteen de beloning. Het gaat niet zozeer om de cache, maar om het element van zoeken en vinden.
  • Omgeving aantrekkelijk maken zoeken naar een verborgen plek maakt een omgeving ineens spannender en avontuurlijker.