Gericht op

ouders van kinderen.

Gemakkelijk

Argumentenkaartjes

De Argumentenkaartjes zijn een instrument om een gesprek met ouders te starten, vanuit het perspectief van de ouders. Via de kaartjes vraag je ouders aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind.

Beïnvloedingstechnieken

  • Zelfovertuiging inzetten de kaartjes vragen naar dingen die ouders belangrijk vinden voor hun kind, zoals om kunnen gaan met stress of een gezond gewicht hebben. Daarmee geven ouders zichzelf argumenten en overtuigen ze zichzelf van het belang van (meer) bewegen door hun kind.