Fietsers en voetgangers op geregelde kruispunten

Hoe kan fiets- en voetgangersverkeer op geregelde kruispunten slimmer afgewikkeld worden? Het doel van het project is het verkennen van de mogelijkheden hiervoor. Slimmer in termen van fiets- en voetgangersvriendelijkheid, veiliger en een minimale cyclustijd. 

De verkenning moet een publicatie opleveren met voorlopige aanbevelingen. Daar waar uit de verkenning kennisleemtes of kansen voortkomen zullen onderzoeken of pilots worden gestimuleerd. Deze kunnen leiden tot aanscherping of uitbreiding van de aanbevelingen.

IN HET KORT

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

Subdoel(en)

Loopinfra is toegankelijk, obstakelvrij, veilig en uitnodigend

Project trekker

ProjectStatus

Contact

Emile Oostenbrink
e-mail   |   website