Aanbevelingen mengen fietsers en voetgangers


Dit project doet aanbevelingen over onder welke condities fietsers en voetgangers verantwoord gemengd gebruik kunnen maken van de openbare ruimte uit oogpunt van veiligheid, toegankelijkheid en beleving. Met name in gebieden waar in grote getalen fietsers en voetgangers aanwezig zijn. 

De aanbevelingen kunnen onder andere betrekking hebben op wanneer fietsers wel of niet worden toegelaten in voetgangersgebieden, op maatregelen hoe fietsers kunnen worden geweerd uit straten en gebieden, op condities onder welke fietsers en voetgangers op een verantwoorde manier kunnen worden gecombineerd, op inrichtingsmaatregelen die genomen kunnen worden als fietsers en voetgangers worden gemengd en op welke intensiteiten gecombineerd kunnen worden met welke wegbreedtes.

IN HET KORT

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

Subdoel(en)

Loopinfra is toegankelijk, obstakelvrij, veilig en uitnodigend

Project trekker

Betrokken partners

  • Gemeenten
  • Mens-en-straat

ProjectStatus

Contact

Emile Oostenbrink
e-mail   |   website