Over Ruimte voor Lopen

Platform Ruimte voor Lopen is een samenwerking van organisaties en professionals die willen bijdragen aan meer ruimte voor lopen in Nederland. Meer ruimte voor lopen in het hoofd, in het beleid en buiten. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden. Het biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking. 

Samengevat zetten de partners van Ruimte voor Lopen zich in voor drie kerndoelen om de potentie van lopen veel beter te benutten. 

1 Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd

2 De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

3 Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn meer dan 30 partners bij het platform aangesloten, zowel ministeries, provincies, gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en een brede groep maatschappelijke groeperingen.