De voetganger in de gemeentelijke coalitieakkoorden: Amsterdam

De negen steden die deelnemen aan de City Deal Ruimte voor Lopen innoveren samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun stedelijk loopbeleid te versterken. Hoe zie je deze ambities terug in de recent afgesloten coalitieakkoorden, die zijn gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar? De steden zetten in op diverse thema’s om de stad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, bijvoorbeeld Amsterdam.

Zie ook het coalitieakkoord van Groningen, Leeuwarden en Amersfoort.

De voetganger in de gemeentelijke coalitieakkoorden: Amersfoort

De negen steden die deelnemen aan de City Deal Ruimte voor Lopen innoveren samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun stedelijk loopbeleid te versterken. Hoe zie je deze ambities terug in de recent afgesloten coalitieakkoorden, die zijn gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar? De steden zetten in op diverse thema’s om de stad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, bijvoorbeeld Amersfoort.

Zie ook het coalitieakkoord van Groningen, Leeuwarden en Amsterdam.

De voetganger in de gemeentelijke coalitieakkoorden: Leeuwarden

De negen steden die deelnemen aan de City Deal Ruimte voor Lopen innoveren samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun stedelijk loopbeleid te versterken. Hoe zie je deze ambities terug in de recent afgesloten coalitieakkoorden, die zijn gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar? De steden zetten in op diverse thema’s om de stad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, bijvoorbeeld Leeuwarden.

Zie ook het coalitieakkoord van Groningen, Amersfoort en Amsterdam.

De voetganger in de gemeentelijke coalitieakkoorden: Groningen

De negen steden die deelnemen aan de City Deal Ruimte voor Lopen innoveren samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun stedelijk loopbeleid te versterken. Hoe zie je deze ambities terug in de recent afgesloten coalitieakkoorden, die zijn gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar? De steden zetten in op diverse thema’s om de stad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, bijvoorbeeld Groningen.

Zie ook het coalitieakkoord van Leeuwarden, Amersfoort en Amsterdam.

De voetganger in de gemeentelijke coalitieakkoorden 2022-2026

De negen steden die deelnemen aan de City Deal Ruimte voor Lopen innoveren samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om hun stedelijk loopbeleid te versterken. Hoe zie je deze ambities terug in de recent afgesloten coalitieakkoorden, die zijn gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar? De steden zetten in op diverse thema’s om de stad aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Een beknopte greep uit de plannen.

Zie ook het coalitieakkoord van Groningen, Leeuwarden, Amersfoort en Amsterdam.

Coalitieakkoord provincie Zuid-Holland 2023-2027

In dit akkoord heeft lopen een plek in het kader van Hoofdstuk 1 ‘Perspectief op een netwerk van bereikbare en vitale steden, dorpen en gemeenschappen’. Zuid-Holland geeft o.a. aan 1. we houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met de zwakste deelnemers aan het verkeer; fietsers en wandelaars. 2. We geven prioriteit aan het STOMP-principe en promoten daarom fietsen en lopen, ook voor woon-werkverkeer. Hierin trekken we samen op met gemeenten, MRDH en Rijk. 3. We zetten in op een goed netwerk van recreatieve en functionele fiets- en wandelroutes.

>