Lopen in perspectief Mobiliteit provincie Noord-Holland

Dit document geeft een samenvatting van de inspanningen van de provincie Noord-Holland op het gebied van mobiliteit. Het behandelt onderwerpen zoals bereikbaarheid, verstedelijking, leefbaarheid, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie. Eén van de zes belangrijkste doelstellingen is het stimuleren van lopen en fietsen. Want lopen en fietsen zijn actieve en gezonde vervoerswijzen die weinig ruimte innemen. In het document staan verschillende voorbeelden van hoe actieve mobiliteit kan worden gestimuleerd.

Lopen in programma Mobiliteit provincie Groningen

In de provincie Groningen wordt het loopbeleid voornamelijk gericht op recreatie. De provincie legt de nadruk op het opstellen van een wandelagenda met verschillende betrokken partijen en het vergroten van de mogelijkheden om te wandelen. Dit wordt bereikt door te investeren in een netwerk van wandelknooppunten, in samenwerking met partners. Het document biedt inzicht in de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van Groningen, de maatregelen die per onderwerp worden genomen, de partijen waarmee wordt samengewerkt en de financiële kaders die worden gehanteerd

Lopen in Omgevingsvisie provincie Utrecht

De omgevingsvisie van de provincie Utrecht is een vrij lijvig document, die in de kern de vraag behandelt: hoe moet de provincie er in 2050 uitzien? De provincie Utrecht staat voor de taak om de provincie ondanks de groei leefbaar te houden. De mobiliteitstransitie – en lopen in het bijzonder – speelt hierbij een belangrijke rol. Het document benadert lopen op een alomvattende manier en behandelt verschillende voordelen, waaronder bijdragen aan gezondheid, recreatie, welzijn, bereikbaarheid, leefkwaliteit en energie.

>