Maatregelen in loopbeleid gemeente Tilburg

Het Tilburgse loopbeleid bevat vier pakketten van maatregelen: bewustwording en instrumentontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie, fysieke projecten, stimuleringsprojecten, en pilots en onderzoek. Daarbij sluit Tilburg waar mogelijk aan bij bestaande projecten. Waar dat niet mogelijk is, start de gemeente nieuwe trajecten.

Maatregelen in loopbeleid gemeente Rotterdam: Rotterdam loopt 2025

De gemeente Rotterdam zal de komende jaren o.a. experimenteren en gebruikmaken van nudging om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Hierbij zullen tijdelijke maatregelen worden genomen en de reacties en effecten in de stad worden geëvalueerd. Als de resultaten positief zijn, zullen deze maatregelen permanent worden gemaakt. Denk hierbij aan tijdelijk groen en bankjes op parkeerplaatsen plaatsen, aanbrengen van tijdelijke markeringen om looproutes aan te geven, of bepaalde rijrichtingen of opritten kunnen tijdelijk afsluiten.

Maatregelen in Actionplan for Walking in Queensland, Australië (Engels)

Dit actieplan bevat concrete maatregelen, verdeeld over vier categorieen: 1. Planning for walkable communities and places. 2. Building connected and comfortable walking environments for all. 3. Encouraging more people to walk as part of their ‘everyday’. 4. Working together to deliver for walking.

Maatregelen in Walking action plan van London (Engels)

Dit actieplan bevat vier soorten maatregelen. 1. Building and managing streets for people walking. 2. Planning and designing for walking. 3. Integrating walking with public transport. 4. Leading a culture change.

>