Naar een gezonde stad te voet (juni 2020)

Bron: College van Rijksadviseurs

CRa publicatie “Naar een gezonde stad te voet” over de voordelen en kansen van een omgeving waarin de voetganger centraal staat en hoe de ruimtelijke inrichting van een stad kan uitnodigen om meer te gaan lopen.

De potentie van lopen is groot. Het kan een bijdrage leveren aan tal van maatschappelijke opgaven. Toch wordt de voetganger vaak vergeten bij de inrichting van onze openbare ruimte. Met dit ontwerpend onderzoek maakt het College van Rijksadviseurs de voordelen van lopen inzichtelijk en laat ze zien wat dit betekent voor de inrichting van onze bebouwde omgeving.