Gewoonte

weerstanden

Een gewoonte is een voorspelbaar, regelmatig terugkerend gedragspatroon. Bijvoorbeeld met de fiets naar de supermarkt gaan. Een gewoonte veranderen kost energie. Daardoor kan het lastig zijn om lopen in je alledaagse patroon op te nemen. Als het je gewoonte is om met de fiets naar de supermarkt te gaan, kun je uit automatisme op de fiets stappen, ook al had je jezelf voorgenomen te gaan lopen.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Aansluiten op levensgebeurtenissen

Gewoontes te doorbreken kan op momenten dat gewoontes op een natuurlijk manier toch al veranderen, zoals bij belangrijke levensgebeurtenissen.


Beïnvloedingstechniek

Als-dan-intenties stimuleren

Als-dan-intenties helpen bij het bereiken van persoonlijke beweegdoelen.

Met 4 praktijkvoorbeelden

Beïnvloedingstechniek

Helpen herinneren

Goed getimede herinneringen kunnen mensen helpen hun eigen voornemens te vertalen in gedrag.

Met 1 praktijkvoorbeeld