Trage Tochten

Wandelen is lopen om te lopen. Trage Tochten zijn wandelroutes voor liefhebbers van onverhard wandelen. Met minimaal 70% ‘zandpadgarantie’. Hoe meer exclusiviteit voor de wandelaar hoe beter. Daarnaast is afwisseling in landschap een belangrijk criterium. Inmiddels zijn er bijna 600 Trage Tochten, wandelingen tussen 5 en 22 km. Sinds de lockdown-periode hebben steeds meer mensen ontdekt hoe fijn het is om ver weg van de hectiek te genieten van het landschap. Ook de (her)ontdekking van de eigen woonomgeving heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groeiende populariteit van de Trage Tochten.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
De grote en alsmaar groeiende populariteit van Trage Tochten laat zien dat het wandelen over onverharde paden in een duidelijke behoefte voorziet. Eens te meer heeft de pandemie ons geleerd dat ook het cultuurlandschap beter toegankelijk gemaakt moet worden voor wandelaars.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending