Stadswandeling Miniature People Leeuwarden

In bijgevoegd bestand wordt de ontstaansgeschiedenis van de Stadswandeling Miniature People Leeuwarden beschreven.
Initiatiefnemer en fotograaf Michel Tilma heeft hiermee goud in handen. Toeristen, stadgenoten, kinderen met (groot)ouders, lunchende ambtenaren, velen hebben de charme van zijn project ontdekt.
Een stimulans voor velen om een (stads)wandeling te maken en er over te spreken.

Van harte voorgedragen voor de Loopaward!
Hij weet uiteraard van niets.

Download de inzending