Erf2.0, een nieuwe impuls uit Delft voor meer mensenruimte!

50 jaar geleden werd in Delft het woonerf uitgevonden. Mobycon en MENSenSTRAAT, beiden met wortels in Delft, vinden de beperkte toepassing van het erf een gemiste kans en ijveren voor meer en beter gebruik hiervan.
In Duurzaam Veilig kreeg het onvoldoende aandacht, met voor woonwijken vooral een focus op 30km/u, terwijl het belang van de lagere snelheid heel essentieel is. Kennis over erven raakte op de achtergrond. Erf 2.0 beoogt een bredere toepassing van woonerven in stad en dorp waarin meer ruimte is voor voetgangers, we flexibeler met ruimte omgaan en autoverkeer (max 15km/u) te gast is.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
MENSenSTRAAT heeft bewerkstelligd dat hun brief naar de Tweede Kamer over woonstraten zonder goed trottoir mede is onderschreven door de directeuren van VVN, CROW, Jantje Beton, de gezamenlijke voetgangersorganisaties en Wandelnet. De Tweede Kamer heeft het besproken en vervolgens heeft de Minister toegezegd dat in de verkenning door CROW een afwegingskader voor max 15 km/u zal worden meegenomen. In hun algemene streven naar meer ruimte voor voetgangers en fietsers, in beleid en uitwerking, vraagt Mobycon nu in het bijzonder aandacht voor een bredere toepassing van erven: Erf2.0.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het ruimtelijke initiatief zorgt voor meer (toekomstige) ruimte voor lopen in de fysieke omgeving

Download de inzending