De Crosscover

De uitvoering van een door black light verlichtte oversteek werd gemonitord sinds de eerste meting in september, er is een toename van het aantal voorrang gegeven voetgangers. Het percentage chauffeurs dat voorrang gaf, steeg van 73,8% naar 78,7%. Dit verschil is niet significant, maar het is een positieve trend (p = .088) en daarom een belangrijke indicatie dat de CrossCover effectief is.

Download de inzending