Voetganger eerst!

Antwoord vinden op de vragen:
Wat betekent ruimteclaim voor lopen ten opzichte van andere ruimteclaims? Hoe verdeel je de ruimte? Hoe prioriteer je? Wat is het basisniveau van de openbare ruimte voor de voetganger?

Hoe zien in de ideale voetgangersstad woongebieden, werkgebieden en stationsomgevingen eruit en blijft het onderscheid tussen deze gebieden bestaan?

IN HET KORT

Doel van de Activiteit

Wat betekent ruimteclaim voor lopen ten opzichte van andere ruimteclaims? Hoe verdeel je de ruimte? Hoe prioriteer je? Wat is het basisniveau van de openbare ruimte voor de voetganger?

Deze City Deal-activiteit zet in op

  • Werklijn 1: De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

Trekker van Activiteit

Betrokken partners

  • Gemeente Zwolle

Contact

Naam persoon
e-mail