‘Naar een gezonde stad te voet’ wint award voor landschapsarchitectuur

Het onderzoeksproject Naar een gezonde stad te voet in opdracht van het College van Rijksadviseurs heeft de 2021 World Landscape Architecture Award gewonnen in de categorie Concept-Design. Het door Felixx Landschapsarchitecten uitgevoerde onderzoek laat zien wat meer ruimte voor lopen kan opleveren voor vier heel verschillende stadswijken.

De publicatie toont een overzicht van de voordelen en kansen van een omgeving waarin de voetganger centraal staat. En hoe de ruimtelijke inrichting van een stad kan uitnodigen om meer te gaan lopen. De potentie van lopen is groot. Het kan een bijdrage leveren aan tal van maatschappelijke opgaven. Toch wordt de voetganger vaak vergeten bij de inrichting van onze openbare ruimte.

Naar een gezonde stad te voet

Met het ontwerpend onderzoek ‘Naar een gezonde stad te voet’ maakt het College van Rijksadviseurs de voordelen van lopen inzichtelijk. Het laat zien wat dit betekent voor de inrichting van onze bebouwde omgeving. Felixx: ‘Lopen is misschien niet de snelste manier om je te verplaatsen, maar het is wel de enige manier van verplaatsen waarvoor geen voertuig nodig is. Lopen waardeert het belang van onze dichtere openbare ruimte en het beschikbare groen in onze directe leefomgeving.

Corona heeft ons duidelijk laten zien hoezeer mensen afhankelijk zijn van de kwaliteiten van hun huiselijke stadslandschappen. Door meer te lopen, beperken we bovendien de invloed van onze bewegingen op de omgeving. Hierdoor ontstaat een beloopbare stad, waar de reis even belangrijk is als de bestemming. De beloopbare stad zoals voorgesteld in ons onderzoek, is een duurzamere stad die de gezondheid, klimaatadaptatie en sociale inclusiviteit in onze steden verbetert.’

WLA Professional Awards

De WLA-awards werden op 18 mei jl. uitgereikt. De jury: ‘De inzendingen voor de 2021 WLA Professional Awards kwamen van bureaus, ontwerpers, inclusief een divers scala aan projecten. De jury vond dat de kwaliteit hoog was en dat veel van de projecten de locaties en vraagstukken met gevoel benaderden en ontwerpen maken waar het vak landschapsarchitectuur trots op mag zijn.’