Ruimte voor lopen op Nationaal Voetgangerscongres

Op 8 oktober vindt voor de derde keer het Nationaal Voetgangerscongres plaats. Het thema is dit jaar ‘nabijheid’. Vanwege de recente COVID19-maatregelen vindt het congres dit jaar online plaats. Praten over lopen, wat bereik je daar nou mee? Nou, een heleboel, leert het programma van het congres ons.

Zo wordt de LoopAward uitgereikt, onze aanmoedigingsprijs voor loopinitiatieven. De Agenda Ruimte voor Lopen wordt gelanceerd, waarin 43 overheden en instellingen hun visie – en acties – ontvouwen om de komende jaren meer ruimte voor lopen te creëren. En de City Deal Ruimte voor Lopen, waarin gemeenten, Rijk, instellingen en maatschappelijke partners concrete kansen verkennen en kennis delen over een wandelvriendelijke stad, wordt afgetrapt.

Loopaward
Het platform Ruimte voor Lopen kent de Loopaward toe aan een initiatief dat bijdraagt aan meer ruimte voor lopen, impact heeft en andere projecten inspireert. Uit de 29 inzendingen koos de jury onder voorzitterschap van Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt, vier initiatieven: Dorpsommetje, Gezond Natuur Wandelen, Singelpark Leiden en Vitamine ABC. Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres wordt de winnaar van de eerste Loopaward bekendgemaakt! Lees meer over de Loopaward.

Agenda Ruimte voor Lopen
Veertig overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn inmiddels verenigd in het platform Ruimte voor Lopen. Samen lanceren we tijdens het Nationaal Voetgangerscongres onze Agenda Ruimte voor Lopen. De titel van de agenda toont onze ambitie: ‘Flinke stappen vooruit’. Met de agenda creëren de partners meer ruimte voor lopen, in het hoofd, in beleid en buiten. De agenda bestaat uit een toekomstbeeld waarin de ideale situatie in 2040 geschetst wordt, een koers met de ambities voor de periode tot 2030 en concrete activiteiten voor de komende vier jaar. Lees meer over de Agenda Ruimte voor Lopen.

City Deal Ruimte voor Lopen
Wat zijn eigenlijk de randvoorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’? Hoe hangt een loopvriendelijke omgeving samen met vraagstukken rond mobiliteit, gezondheid en veiligheid? Op deze en andere vragen zoekt de City Deal Ruimte voor Lopen de komende vier jaar antwoorden. Niet achter bureaus of in vergaderzalen, maar in de stad. Door pilots en experimenten in deelnemende steden te ondersteunen en gezamenlijk te leren van de ervaringen hiermee, belichamen de partners in deze City Deal ‘learning by doing’. Meer over de partners en ambities van deze City Deal en het instrument ‘City Deal’ zelf, lees je op Agendastad.nl.

Meer info / Aanmelden
En dit zijn nog maar drie mijlpalen waarmee wandelen dankzij het door Acquire georganiseerde Nationaal Wandelcongres nog meer de wind in de rug krijgt. Dan hebben we nog niet eens dan lancering van het boek Loop! van stedebouwkundige Annemieke Molster genoemd en alle vervolgstappen die uit de discussies en presentaties tijdens het congres zullen voortkomen!

Deelnemen aan het congres is nog mogelijk. Deelnemers ontvangen o.a. een exemplaar van het boek Loop! Schrijf je nu in.