Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Voorbeelden van hoe Nederlandse gemeenten en provincies met loopbeleid zijn begonnen

Er kunnen allerlei redenen zijn om loopbeleid te starten, en allerlei manieren om dat te doen. Een aantal voorbeelden van hoe Nederlandse gemeenten en provincies gestart zijn:

Provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van deelname aan de landelijke Wandel naar je Werkdag 2019 – waar vanuit de provincie Zuid-Holland 500 mensen aan deelnamen – heeft een betrokken ambtenaar de twopager ‘Lopen loont’ opgesteld. Die twopager vormt ook de basis voor de Beleidsverkenning Lopen Zuid-Holland die in 2020 verscheen. Die verkenning bevat benchmarks van nationaal, provinciaal en gemeentelijk loopbeleid. Inmiddels ontstaan er binnen de provincie steeds meer ‘haakjes’ voor lopen. Bijvoorbeeld in het Toekomstonderzoek beweegvriendelijk Zuid-Holland.

Geografisch niveauDetailniveauScopeLooptijdBudget
Rotterdam loopt 2025GemeenteVisieLopen5 jaarOnbekend
Tilburg Loopt!GemeenteActieplanLopen3 jaar€ 357.500
Beleidsprogramma voetganger LeidenGemeenteVisieLopen10 jaarOnbekend
Actieplan voetganger 2015 – 2020 UtrechtGemeenteActieplanLopen5 jaarOnbekend
Beleidskader ruimte voor voetganger AmsterdamGemeenteNormeringLopenn.v.t.n.v.t.
Perspectief Mobiliteit provincie Noord-HollandProvincieVisieMobiliteitn.v.t.Onbekend
Programma mobiliteit provincie GroningenProvincieVisieMobiliteit10-15 jaarOnbekend
Omgevingsvisie provincie UtrechtProvincieVisieAlgemeen30 jaarn.v.t.

Links naar relevante informatie