Ruimte voor lopen logo | Toolbox loopbeleid

Voorbeelden van burgerinitiatieven

De overheid is niet altijd de initiatiefnemer van meer ruimte voor lopen. Vaak zijn het burgers die het balletje aan het rollen brengen. Bijvoorbeeld: aanvragen om de straat tijdelijk open te stellen voor voetgangers en auto’s geen toegang meer te geven (‘vakantiestraat’), het aanleggen van geveltuinen, of het beveiligen van oversteekplaatsen bij scholen. Concrete voorbeelden zijn:

Het Singelpark is ontstaan uit een Burgerinitiatief.

“Het Singelpark in Leiden is meer dan zomaar een stadspark. Het is een plek waar gezondheid, gezamenlijkheid en gastheerschap samenkomen. Samen maken we Leiden mooier. 

Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het Singelpark biedt volop mogelijkheden om actief bezig te zijn, te bewegen en te ontspannen. Of je nu een rustige wandeling wilt maken, wilt joggen of wil deelnemen aan een van onze gezamenlijke activiteiten, het Singelpark is er voor iedereen.

Daarnaast staat Gezamenlijkheid centraal in ons park. We willen dat het Singelpark een plek is waar mensen samenkomen, waar ze elkaar ontmoeten, samenwerken en genieten van al het moois dat Leiden te bieden heeft. Samen maken we het park levendig, bruisend en verbindend. Hiervoor werken we samen met inwoners, bedrijven en gemeenten. 

En last but not least, Gastheerschap is een belangrijke waarde in het Singelpark. We willen dat iedereen zich welkom voelt en zich thuis kan voelen in het park. We staan open voor ideeën en suggesties van de gemeenschap en streven ernaar om een gastvrije en uitnodigende omgeving te creëren voor zowel inwoners als bezoekers van Leiden.” (bron: Singelpark.nl)

Het Singelpark heeft de LoopAward gewonnen die in 2020 is uitgereikt.

Dit zesde stadsprofiel, met aandacht voor vertraging en luwte, is naar aanleiding van een inspraakreactie op de Ruimtelijke Strategie Utrecht toegevoegd aan de RSU.

“Onze initiatiefgroep bestaat uit ondernemende inwoners van de stad, de samenstelling is divers. We delen de ambitie van de gemeente om een gezonde stad te zijn en groei te benutten om waarden te versterken die aan gezondheid ten grondslag liggen. We zien juist als het gaat om gezondheid en inclusiviteit dat enkele cruciale basiselementen ontbreken. Het beeld dat de RSU oproept is een stad die bruist, dynamisch, snel, compact en efficiënt is.

Graag introduceren we als aanvulling op de ruimtelijke strategie een zesde stadsprofiel met de titel “DE VERTRAAGDE STAD”. Een stad met een goede balans tussen rust en reuring; een stad die zich van binnenuit ontwikkelt en bestaande kwaliteiten en tradities versterkt en uitbouwt; een verblijfstad van mensen. Dit stadsprofiel geeft begrippen als ‘inclusief’, ‘menselijke maat’, ‘ontmoeting’, ‘gezondheid’ en ‘samen maken we de stad’ nog meer handen en voeten.” (bron: initiatiefgroep gezonde stad)

Deze wandelroute is ontstaan vanuit zowel inwoners als een aantal organisaties in Hillegom. 

Rondje Hillegom verbindt verschillende parken in het dorp met elkaar. In elk park zorgen we voor invulling op het gebied van beweging, ontspanning en ontmoeting. Zo kunnen alle inwoners 365 dagen per jaar gebruik maken van een route die je kan helpen om gezond en vitaal te blijven of te worden! (bron: rondjehillegom.nl)

Links naar relevante informatie