Aanbevelingen en tools kwaliteitseisen looproutes

Dit is een handleiding en een drietal tools bedoeld voor het toetsen van de kwaliteit van bestaande looproutes of als hulp bij de realisatie van nieuwe looproutes. 

De kennis over de kwaliteit van looproutes maakt onderdeel uit van de online kennismodule van CROW. 

IN HET KORT

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen

Subdoel(en)

Loopinfra is toegankelijk, obstakelvrij, veilig en uitnodigend

Project trekker

Betrokken partners

  • Gemeente Zwolle
  • Ieder(in)
  • Ministerie van I&W
  • Wandelnet

ProjectStatus

Contact

Emile Oostenbrink
e-mail   |   website