Structuur van beleidskader ruimte voor voetganger van Gemeenten Amsterdam

Dit beleidskader stelt vast hoeveel vrije doorloopruimte voetgangers nodig hebben, afhankelijk van het aantal voetgangers dat een trottoir gebruikt. Hiermee wil Amsterdam voorkómen dat bij plannen in de openbare ruimte de voetganger een sluitpost vormt. Dit beleidskader vloeit niet voort uit apart voetgangersbeleid, maar uit de Visie Openbare Ruimte (2017) en de Agenda Amsterdam Autoluw (2020).

>