Whitepaper beweegvriendelijke omgeving

Voldoende bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. Een leefomgeving die uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Deze whitepaper is geschreven om beleidsmakers te helpen bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Ook worden handvatten gegeven om het onderwerp domeinoverstijgend op de politieke (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken. Het document vormt bovendien een startpunt voor alle betrokken professionals die zelf met dit onderwerp aan de slag willen en op zoek zijn naar handvatten, door het bieden van inzicht in actuele cijfers en trends, een overzicht van praktische instrumenten en een aantal inspirerende voorbeelden.

Voor meer informatie bezoek je het Kenniscentrum Sport & Bewegen