The Relationship between Urban Regeneration Projects and the Livability of the Elderly through Public Parks in Seoul, Republic of Korea

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, Studenten
Auteur: Dasup Lim - 2022

Deze Masterscriptie handelt over de relatie tussen stedelijke vernieuwingsprojecten en de leefbaarheid voor ouderen in openbare parken in Seoul. De bevindingen zijn dat de ouderen onvoldoende worden meegenomen in ruimtelijke planningsopgaven van stadsvernieuwing. Tevens wordt het belang van de openbare parken aangetoond voor de gezondheid en sociale contacten.