Het loopnetwerk van Amersfoort in kaart

In het kader van de citydeal ruimte voor lopen ontwikkelde Dennis van Sluijs in opdracht van de Gemeente Amersfoort het handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk’. Dit handboek brengt het loopnetwerk in kaart.

Als eerste heeft Gemeente Amersfoort de hoofdlooproutes van haar stad hiermee in kaart gebracht. De Amersfoortse kaart geeft twee soorten hoofdroutes weer: de stedelijke toegankelijke route (oranje) en de groene route (groen). Volgens het handboek zijn ook zones in kaart gebracht. In deze zones zouden voetgangers overal prettig moeten kunnen lopen. Ten slotte zijn er ook zitbanken geadviseerd op locaties langs looproutes waar een rustplek gewenst is. Ook zijn toiletten in kaart gebracht om zo de toegankelijkheid van de stad te verbeteren.

De zones en routes worden gebruikt bij het prioriteren van maatregelen en het voeren van gesprekken met bewoners. De kaart is bruikbaar voor stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en beleidsmakers bij herinrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze loopkaart draagt bij aan verandering in de verkeersstructuur van Amersfoort om zo actieve mobiliteit te stimuleren. Zo werkt Amersfoort aan een toegankelijke, bereikbare en prettig leefbare stad!

Meer informatie over de loopkaart vindt u op: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/recreatie

Foto: Wilmar Dik