Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Een toegankelijke stad voor iedereen: dat was het doel van de gemeente Harderwijk. Dat vraagt om een bredere doelgroepenbenadering dan soms gebruikelijk is. Samen werkten we aan een ‘Handboek Toegankelijkheid Publieke Buitenruimte’ om dat concreet te maken.

Een inclusieve openbare ruimte is zo ingericht dat iedereen van dezelfde voorzieningen en mogelijkheden gebruik kan maken en niemand wordt buitengesloten. Zo wordt de openbare ruimte van ons allemaal. Dit betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor toegankelijkheid van de openbare ruimte. We denken hierbij al snel aan mensen met een beperking. Maar ook andere doelgroepen hebben extra aandacht nodig wat betreft toegankelijkheid van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld senioren of mensen met een kinderwagen of rollator.

Een stad is pas toegankelijk als dat voor de hele stad geldt. Voor de gemeente Harderwijk is het handboek ‘Toegankelijkheid publieke buitenruimte’ opgesteld. Daarin staat beschreven wat in de basis overal aanwezig moet zijn. Daarbij geldt dat de inrichtingskenmerken aansluiten bij de wensen en eisen vanuit de verschillende doelgroepen om zich goed te kunnen verplaatsen in hun dagelijkse leven.

Harderwijk heeft verschillende toeganklijkheidsniveau’s gemaakt. De criteria per toegankelijkheidsniveau zijn uitgewerkt voor 9 inhoudelijke thema’s waarbij telkens aandacht is gegeven aan de aspecten zien, horen, tasten, verplaatsen en gebruiken.