Aantrekkelijke omgeving

omgeving

Een positieve, verleidelijke of aanlokkelijke omgeving helpt om te gaan lopen. Dat kan soms zitten in kleine dingen: een duidelijke aangeven route, een bankje, aantrekkelijk groen. Dit soort elementen hebben invloed op iemands gevoel bij de omgeving.

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Omgeving aantrekkelijk maken

Mensen lopen liever in een aantrekkelijke omgeving; denk aan weinig verkeer, veel groen, een prettig looppad, weinig zwerfvuil.

Met 7 praktijkvoorbeelden