Webinar: Voetgangersbeleid & groenvisie, samen oplopen?

Lopen heeft met vele beleidsvelden te maken. Wanneer zoek je elkaar op en hoe organiseer je afstemming? Govert de With en een “groene” collega van gemeente Amsterdam vertellen over het eerste beleidskader Ruimte voor de voetganger en de nieuwe Groenvisie Amsterdam 2050. Column door “walking being” Frank Reniers, programmamanager Agenda Stad & een innoverende wandelaar,  ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit is het derde webinar over de Citydeal. De vierde vindt plaats op 7 juli. De eerste drie webinars hebben dezelfde opzet:

  • Opening door moderator en kwartiermaker van de City Deal, Martine de Vaan en een korte introductie op City Deals door programmamanager Agenda Stad Frank Reniers
  • Een prikkelende column door een ‘walking being’
  • Presentatie van het ‘hoofdonderwerp’ door twee inspirerende gastsprekers
  • Gezamenlijk in gesprek.

De webinar van 7 juli is zonder gastsprekers en is volledig gericht op het gezamenlijk bespreken van de doelstellingen en aanpak van de City Deal.

Registreren voor de webinars kan via het aanmeldformulier: https://www.formdesk.com/BZK/webinar_lopen