Webinar: Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in dorp en stad, zo doe je dat!

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Graag! Maar hoe krijgen we het vertaald naar uitwerkingen op straat? Zijn er handvaten waarmee we voor elke straat een passende oplossing kunnen maken? Zeker. Je hoort er alles over tijdens het lunchwebinar op 22 september van 12.00 – 13.00 uur. Meld je vandaag vast even (gratis) aan.

Door middel van twee casussen nemen de experts van Biind-partner Mobycon jullie mee met in het ontwerpproces voor een straat in de stad en een in een dorp. Beide ontwerpprocessen begonnen vanuit het (gewenste) gevoel en de identiteit van de straten, om die daarna af te wegen tegen de (gewenste) gebruikers van de straat. Eerst is op structuurniveau de straat bekeken, om vervolgens in te zoomen tot het straatniveau. Met een ontwerp als eindresultaat. 
Hoewel in beide ontwerpprocessen dezelfde stappen zijn doorlopen, is het resultaat van de straten niet hetzelfde. In het webinar staan we stil bij verschillen en overeenkomsten in ruimtelijke kenmerken van de straat, maar ook verschillen tussen de straten op structuurniveau. Naast deze fysieke verschillen gaan we ook in op hoe we de bewoners, ondernemers en stakeholders betrokken zijn, hoe zij hun ideeën naar voren hebben gebracht en hoe met hen de discussies is gevoerd. Kortom, hoe uiteindelijk in beide gevallen tot een eindontwerp is gekomen. 

Uw experts

Het webinar wordt voor je verzorgd door Otto Cazemier en Eveline de Jong van Mobycon. Otto is een gepassioneerd adviseur/projectleider op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Het tot stand brengen van een transitie naar duurzame mobiliteit vormt in zijn werk de belangrijkste drijfveer. Otto loopt warm voor complexe processen met diverse belangen en stakeholders en steekt daarbij ook graag zelf de handen uit de mouwen. Eveline houdt zich als adviseur en ontwerper bezig met het ontwerp van de openbare ruimte. Sinds ze werkzaam is bij Mobycon heeft Eveline veel innovatieve ontwerpprojecten en studies in binnen- en buitenland op het gebied van ontwerpen van de openbare ruimte, verkeersveiligheid en verkeersnetwerken gedaan. Met haar ruimtelijke en verkeerskundige kijk op opgaven zorgt ze voor een verfrissende blik en kan ze verbanden schetsen.

World Free Car Day

Het webinar vindt niet geheel toevallig plaats op 22 september, de World Free Car Day. Deze dag is bedoeld om fietsen, lopen en OV te stimuleren. Over de hele wereld laten steden hun inwoners een leefomgeving zonder rijdende auto’s ervaren. 

Aanmelden