Walking Webinar: Een spannende nieuwe werklocatie, lopen & groene netwerken in de stad.

Wat heeft het maakgebied Werkspoorkwartier in Utrecht met lopen, en wat heeft Staatsbosbeheer met de stad?Een gesprek met Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene metropool Staatsbosbeheer, Charlotte Ernst, initiatiefnemer van het Werkspoorpad en Hof van Cartesius. Column door ”walking being” Taco Jansonius, Mobiliteitsmakelaar Werkspoorkwartier. Gespreksleiding: Martine de Vaan, kwartiermaker City Deal Ruimte voor lopen.

Dit is het eerste webinar over de Citydeal. De volgende vinden plaats op 23 juni, 30 juni en 7 juli. Dit eerste walking webinar en de twee erop volgende webinars hebben dezelfde opzet:

  • Opening door moderator en kwartiermaker van de City Deal, Martine de Vaan en een korte introductie op City Deals door programmamanager Agenda Stad Frank Reniers
  • Een prikkelende column door een ‘walking being’
  • Presentatie van het ‘hoofdonderwerp’ door twee inspirerende gastsprekers
  • Gezamenlijk in gesprek.

De webinar van 7 juli is zonder gastsprekers en is volledig gericht op het gezamenlijk bespreken van de doelstellingen en aanpak van de Citydeal.

Registreren voor de webinars kan via het aanmeldformulier: https://www.formdesk.com/BZK/webinar_lopen

Voor het walking webinar heb je een smartphone met 4G-verbinding, een headset, de app Webex (graag vantevoren installeren) nodig – en een rustig wandelrondje in jouw buurt.