Online Kenniscafé: mengen fietsers en voetgangers?

Veel gemeenten proberen zowel een goede verblijfskwaliteit voor voetgangers als aantrekkelijke fietsroutes te realiseren. Daarbij zijn de grenzen tussen de gebruiksruimten voor voetgangers en fietsers niet altijd duidelijk. Lang niet altijd is dat een probleem maar regelmatig zitten ze elkaar toch flink in de weg. Veel gemeenten worstelen met de vraag of en onder welke condities voetgangers en fietsers verantwoord van dezelfde beschikbare ruimte gebruik kunnen maken. CROW-Fietsberaad brengt daarom in januari a.s. een discussienota uit met daarin een afwegingskader waarmee onderbouwde afwegingen gemaakt kunnen worden voor gebieden die voor zowel fietsers als voetgangers belangrijk zijn. In het kenniscafé wordt het afwegingskader gepresenteerd en kan worden gediscussieerd over de vraag of en wanneer mengen van fietsers en voetgangers gewenst is.

Aanmelden: https://www.fietsberaad.nl/Bijeenkomsten/2022/Kenniscafe-Menging-fietsers-en-voetgangers